Serviceeftersyn

Lovpligtig Eftersyn

I Danmark har vi en række krav om vedligehold af brandslukkere, som er beskrevet i DS 2320. Den sikrer, at du som bruger, os som forhandlere og myndighederne kan være sikre på, at brandslukkere er lovlige og af samme kvalitet, som da den blev solgt i hele dens levetid. 

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sørge for dine brandslukkere bliver vedligeholdt af en DS-certificeret virksomhed. Alle DS-certificerede virksomheder har et ID-nummer (vores ID-nummer er 601). 

Serviceeftersyn laves enten på en DS-certificeret fyldestation eller på virksomhedens egen adresse af den certificerede tekniker. Vi anbefaler, at man får eftersyn lavet på egen adresse, så du aldrig mangler en brandslukker. 

Hvor ofte skal brandmateriel have serviceeftersyn? 

Alle brandslukkere, brandtæpper og slangevinder skal efterses en gang om året af en virksomhed, som er certificeret til det. Intervallet hedder 12 måneder +/- en måned. 

Står dine brandslukkere et sted, hvor der udføres “varmt arbejde” skal de have serviceeftersyn 2 gange om året. 

Hver gang dine brandslukkere har fået serviceeftersyn, sætter vi et mærkat på, der viser måned og år for serviceeftersynet. Så kan du altid tjekke hvornår din brandslukker sidst har fået eftersyn. 

Egenkontrol af brandmateriel

Udover de lovpligtige serviceeftersyn på brandmateriel anbefaler DBI, forsikringsbrancher og en række myndigheder, at du laver egenkontrol på dit brandmateriel. Det er førhen blevet kaldt “tilsyn” og er ikke en erstatning for et lovpligtigt serviceeftersyn. 

Det man reelt set anbefaler med egenkontrol, er at du tjekker, at dit brandmateriel sidder korrekt, at plomberingen er i orden, at informationsskilte og instruktion er tydelige, og at der ikke er tegn på skader eller overlast. 

Serviceeftersyn

Hvad kontrollerer man ved et serviceeftersyn på en brandslukker?

 

1. Vi tjekker, at brandslukkeren lever op til de gældende krav

 • Placering og tilgængelighed 
 • Skiltning og instruktionsetikette 
 • DS-mærkning 
 • Dato for trykprøvning 

2. Vi kontrollerer brandslukkerens tilstand

 • Beholder 
 • Strålerør, slange og strålespids og grydetragte 
 • Manometer (evt. funktionsprøve) 
 • Funktionsgreb 
 • Pakninger med O-ringe
 • Slagstift 

3. Eventuelt skadede dele af brandslukkeren udskiftes med nye originale reservedele

 

4. Til sidst plomberer vi brandslukkeren og udfærdiger certifikat og eftersynsrapport

Vi rådgiver dig hele vejen

Vores konsulenter og teknikere kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning, der opfylder dine behov.

 • Få personlig og konkret rådgivning om sikkerhedsløsninger
 • Bliv klædt på til at handle i en nødsituation
 • Bliv opdateret på relevante regler og retningslinjer

 

Scroll to Top