Guide til regler om brandsikring

Som arbejdsgiver eller sikkerhedsansvarlig på en arbejdsplads er det dig, er du ansvarlig for at en række krav fra myndigheder bliver overhold, når det kommer til sikkerhed på arbejdspladsen. For at hjælpe på vej, har vi her samlet de aller vigtigste regler om sikkerhedsudstyr og flugtveje.

REGLER OM SIKKERHEDSUDSTYR

Som arbejdsgiver eller sikkerhedsansvarlig på din arbejdsplads skal du sørge for at arbejdspladsen som minimum har førstehjælps- og brandbekæmpelsesudstyr. Det mest almindelige er brandslukkere, brandtæpper og førstehjælpskasser.  

Det er også dit ansvar at sørge for at alle ansatte er fortrolige med udstyret. Det vil sige, hvor de er henne, og hvordan de bruges. Indebærer arbejdets natur større risici for ulykker, er det selvfølgelig vigtigt at tage højde for det. 

Minimumsbehov

 • Forbindingskasser/førstehjælpskasser 
 • Brandslukkere/brandtæpper 

Arbejdspladser med særlige behov 

 • Øjenskylleflasker (i arbejde med stoffer eller materialer, der kan skade øjnene) 
 • Nødbruser (i arbejde med brændende eller meget varme væsker eller stoffer og materialer, der kan skade øjne og hud). 
 • Redningsudstyr som f.eks. personlige værnemidler til brug for redningsmandskab eller nødhejs ved arbejde i brønde. 
 • Særligt indrettede førstehjælpslokaler (i større virksomheder med risikofyldt arbejde og lang transporttid til læge). 

Der kan være flere krav fra Bygningsreglementet om f.eks. alarmsystemer og røgventilation, som du kan læse mere om på deres hjemmeside hér 

GUIDE TIL INDRETNNING AF FLUGTVEJE 

 • Flugtveje skal være lette at identificere, nå og anvende. 
 • Fra hver brandcelle*, som indeholder et arbejdsrum eller et opholdsrum skal der som hovedregel være minimum 2 udgange til flugtveje, der uafhængigt af hinanden fører videre til frit terræn eller til en anden brandcelle eller brandsektion.  
 • Der må ikke være mere end 25 meter til nærmeste udgang til flugtvej og 50 meter til den fjerneste af de to udgange. 
 • Flugtvejene skal være tilstrækkeligt belyste. 
 • Flugtvejene skal kunne passeres uhindret og farefrit. 
 • Elevatorer, rulletrapper og fortove må ikke bruges som flugtveje. 
 • Der skal tages hensyn til personers mulighed for og evne til at benytte sig af flugtveje 
 • Der skal tages hensyn til personers kendskab til flugtveje** 
 • Flugtvejene skal være dimensioneret til det antal personer som skal benytte dem 
 • Døre i flugtveje skal være lette at åbne 
 • Der må ikke opstå for høje koncentrationer, varmestråling eller tilsvarende kritiske forhold mens bygningen evakueres. 

 

REGLER OM SKILTNING AF FLUGTVEJE 

Overordnet siger arbejdstilsynet at der skal skiltes med flugtveje i et tilstrækkeligt omfang (udformning, dimension og placering) at der er betryggende mulighed for at alle på arbejdsstedet kan komme i sikkerhed i en nødsituation.  

Sikkerhedsskiltning generelt skal følge DS/EN ISO 7010, som er en standard for udseendet af skiltene. Det er en dansk og international standard, som sikrer, at man forstår sikkerhedsskiltning overalt i verden. 

Arbejdstilsynets krav og retningslinjer: 

 • Der skal sættes skilte op, hvor der er mange ikke-stedkendte personer (besøgende) tilstede 
 • Der skal sættes skilte op i lokaler med 50 eller flere besøgende/ansatte 
 • Sæt skilte op hvor der er snævre eller ubekvemme forhold 
 • Sørg for at skilte er belyst, hvis ikke der er tilstrækkeligt dagslys 

Har du brug for hjælp til indretning og skiltning af jeres flugtveje? Se hvad vi kan gøre for dig hér.

 

*En brandcelle er ét eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til redningsberedskabets redning af personer i tilstødende brandceller. 

**Vurderes i forhold til hvor stedkendte personerne er. 

Vi rådgiver dig hele vejen

Vores konsulenter og teknikere kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning, der opfylder dine behov.

 • Få personlig og konkret rådgivning om sikkerhedsløsninger
 • Bliv klædt på til at handle i en nødsituation

 

Scroll to Top