Ulovlig trykprøvning på slangevinder

Trykprøvning på slangevinde

Vi har gennem de seneste år lagt mærke til, at mange virksomheder får lavet trykprøvning på slangevinder ulovligt. Det skyldes måske, at der i mange år har været forskellige fortolkninger af lovgivningen  på området. I 2015 gjorde Sikkerhedsstyrelsen op med misfortolkninger med et brev til hele sikkerhedsbranchen. I brevet skrev de: 

Sikkerhedsstyrelsen vil derfor indskærpe overfor SikkerhedsBranchen, at de certificerede servicevirksomheder i branchen, som ikke har autorisation som vvs-installatør, fremover ikke udfører de periodiske trykprøvninger af slangevinder til brandbekæmpelse, der skal foretages hvert 5. år.  

Virksomhederne er forpligtede til at sørge for, at der tilkaldes en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller en virksomhed med autorisation til at udføre vand- og afløbsinstallationer i både boliger og industri, der skal udføre dette arbejde. 

En virksomhed, der udfører autorisationskrævende arbejder, uden at have autorisation til at udføre arbejdet, kan efter autorisationsloven straffes med bøde” 

Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse specificerer det tydeligt; den virksomhed, der udfører trykprøvning på slangevinder skal være VVS-autoriseret og dermed have et VFUL-nummer hos Sikkerhedsstyrelsen.

Hér kan du tjekke, om din leverandør har den påkrævede autorisation.

Vores VFUL-nummer er 13387.

Du er velkommen til at dele historien med andre:
Scroll to Top