Det årlige DS-certificerede service-eftersyn af dit godkendte brandslukningsmateriel viser sig ofte at have uforudsete gevinster.

Under det årlige, pligtige DS-certificerede service-eftersyn støder vi på mange problemer, som f.eks. tomme brandslukkere, bortkommet udstyr, øjenskylleampuller, hvor sidste brugsdato er overskredet, hjertestartere med elektroder og batterier, der er udløbet, og af-og-til også slangeskabe, der gør det meget svært at gribe ind i en alvorlig brandsituation.

Heldigvis får kunderne altid en løsning fra vores service-teknikere. Det skete også hér. Efter at slangeskabet er blevet udskiftet opretholder virksomheden igen sin ibrugtagningstilladelse og kan lovligt fortsætte sin drift.

Er du interesseret i service-eftersyn?

Du er velkommen til at dele historien med andre:
Scroll to Top