Orientering om ekstra eftersyn af pulverslukkere 

Over de næste tre-fire måneder vil vi foretage et generelt eftersyn af alle pulverslukkere ude hos vores kunder. Efter Securitas’ opkøb af Dansk Brandteknik er vi blevet opmærksomme på, at eftersynet af nogle kunders pulverslukkere af to bestemte mærker potentielt ikke er foregået efter forskrifterne. De kommende måneders eftersyn er en ekstra sikkerhedsforanstaltning, vi har valgt at gennemføre hos vores kunder med de pågældende pulverslukkere. 

Skulle det give anledning til yderligere spørgsmål, er man som kunde velkommen til at kontakte kundeservice: +45 7226 8329.

 
Scroll to Top