Hvad vi får ud af genindvinding

Genindvinding

Hos Dansk Brandteknik vil vi gerne tage et medansvar for vores miljø. Derfor leverer vi bl.a. metaller til vores lokale genindvindingsvirksomhed, Jernpladsen A/S.

Værdien af metaller

Metaller er værdifulde materialer, som kan genbruges igen og igen uden at det mister værdi. Samtidig kan du reducere enormt meget af CO2 udslippet forbundet med produktionen af metaller ved at genanvende dem fremfor at fremstille materialet på traditionelle metoder.

Det får vi ud af at sende materialer til genindvinding

Vi har netop modtaget vores miljøattest for 2018, og har i den anledning kigget på, hvad gevinsten egentlig er ved at sende vores kasserede materialer til genindvinding. Vi har blandt andet sendt jern og stål, der svarer til ca. 100 cykler.

Vores miljøattest for 2018 ser sådan her ud:

1478 kg jern 

216,5 kg blyakkumulatorer

248 kg batterier

106 kg elektronik

48 kg lyskilder

De jernholdige metaller

Genbrug af jern og stål reducerer CO2 udslip med ca. 58% sammenlignet med produktion af nyt stål fra råvarer. Mange stålværker bruger også utrolig meget vand til at nedkøle stålet efter smeltning ved produktion fra jomfruelig malm. Det anslås, at man reducerer vandforbrug med 40% og vandforurening med 76% ved genindvinding.

Blyakkumulatorer

Bly kan genbruges igen og igen uden at miste kvaliteten. Oftest bliver de genbrugt til det samme som de kom fra, nemlig blyakkumulatorer. Genbrug af bly reducerer CO2 udslip med hele 99% sammenlignet med traditionelle processer.

Lyskilder

Lysstofrør og sparepærer indeholder glas metal og kviksølv, som alle kan genindvindes. Kviksølv er miljøskadelig og må derfor aldrig smides ud med almindeligt affald. Kviksølv bliver oftest genbrugt til nye lyskilder.

Elektronik

Når det kommer til elektronik, skal der som regel et større forarbejde til, hvor man adskiller de forskellige typer materialer, som elektronikken består af. Det er en mere krævende proces, og der kommer ikke store mængder ædelmetaller (guld, sølv og platin) og tungmetaller ud af en printplade; Ud af 1 ton printplade udvinder man ca. 150 -200 g guld. Til sammenligning indeholder malm, der brydes i åbne miner mellem 1-5 g guld pr. ton. Udvinding fra miner er en enormt ressourcekrævende proces, som påvirker biodiversitet og grundvandet negativt i lokalområdet – dertil kommer den negative påvirkning af helbredet på de voksne og børn, som arbejder i minerne. Så selvom genindvindingsprocessen er krævende, er der ikke tvivl om, at det et bedre alternativ til traditionelle metoder.

CO2-besparelserne er % udregnet af produktion pr. ton fra:”Report on the environmental Benefits of Recycling” Bureau of International Recycling (BIR).

Scroll to Top