Crowcon Gas-Pro TK

Personlig Gasdetektor

Gas-Pro TK dual range personlig gasdetektor måler koncentrationer af brandfarlige gasser. TKs sensorteknologi måler pålideligt inerte gasser i tankmiljøer. Gasdetektoren er designet til brug i specialmiljøer, hvor en standard gasdetektor ikke kan klare opgaven, hvad enten det gælder tankrensning eller gasfrigivelse.

IR teknologi til måling af opbevaringstanke og fragtcontainere

Gas-Pro TK kan fås til måling af metan (CH4), butan (C4H10) og propan (C3H8). Den bruger en dobbelt IR-sensor. Det er den absolut bedste teknologi til måling af miljøer i opbevaringstanke. Det giver dig mulighed for at overvåge gasblandingen i tanke, der transporterer brandfarlig gas til søs eller på land, såsom olietankskibe og olieoplagringsterminaler. I modsætning til almindelige sensorer er gasdetektoren ikke hæmmet af høje koncentrationer af kulbrinter.

Måler både %vol. og %LEL

Gas-Pro TK måler både gas i høj %vol. og %LEL-koncentration, som gasdetektorer med en enkelt IR sensor ikke kan. Den skifter automatisk mellem %vol. og %LEL-måling i intervaller, så den altid korrigerer parametrene. Gas-Pro TK underretter dig om iltkoncentrationer i tanken, så du får besked, når iltniveauet er lavt nok til at indlæse og opbevare brændstof sikkert og når iltniveauet i fragtcontainer eller tank er højt nok til sikker adgang.

Tanke og fragtcontainere kan “samples” hurtigt fra toppen, midten eller bunden takket være detektorens integrerede pumpe, der trækker prøver gennem en op til 30 m lang slange.

Sammensæt din detektor efter dine behov

Gasdetektoren kan sammensættes med op til 4 forskellige sensorer efter eget valg, og der er hundredvis at vælge i mellem. Dermed får du en personlig detektor, der er 100% tilpasset dine behov.

Gas-Pro fås både i aktiv og passiv version (m/u. intern pumpe). Skal du teste mange lukkede miljøer, hvor det vil være en fordel, at teste inden du træder ind, er det en god ide at vælge Gas-Pro med indbygget pumpe.

Den har en automatisk fejlsikker flowpladegenkendelse, som gør det nemt at lave “pre-entry” tests. Så snart flowpladen påsættes detektoren, aktiveres pumpen automatisk og laver en selvtest. Derefter kan du nemt teste miljøet f.eks. i en container, uden at du træder ind i den.

Der er mulighed for at tilkøbe en kraftig pumpe (på op til 30m) til prøveudtagning i f.eks. rør.

Brugervenligt Design

Hele Gas-Pro serien er ergonomisk designet. Den sidder godt i hånden, og når du bærer den på dig under din vagt. Med en vægt på 340g vejer den op til 6 gange mindre end andre gasdetektorer af samme type. Det er en klar fordel, når du bærer den i dit bælte eller dine overalls, og gør den let at have på dig i løbet af en hel arbejdsdag.

Skærmen er placeret på toppen af gasdetektoren, hvilket gør den nem og hurtig at aflæse. På skærmen kan du holde øje med gaskoncentrationer og Gas-Pro's tilstand. Det gør dig i stand til at tage en beslutning lynhurtigt, når der er behov for det. Det er også en stor fordel, når der arbejdes i snævre områder.

Du betjener Gas-Pro meget nemt med en enkelt knap, og det betyder også, at du hurtigt kan lære at bruge den. Knappen er designet i en stor størrelse, så du uden problemer kan betjene den med handsker på.

Vedligehold af Gas-pro TK

Vær opmærksom på at detektoren kræver mere omfattende service ved brug i høje kulbrintekoncentrationer, fordi den hurtigere bliver beskidt. Hvor meget det kræver, afhænger af koncentrationen af kulbrinter.

Se al produktinformation om Gas-Pro TK på Crowcons hjemmeside hér. 

Personlig Gasdetektor, Gas-Pro TK

Scroll to Top