XgardIQ

Stationær gasdetektor

XgardIQ er en intelligent og bredspektret stationær gasdetektor og transmitter, der er kompatibel med alle Crowcon’s sensorteknologier. Den fås med en række sensorer til måling af brændbare, giftige og iltbaserede gasser efter eget valg. Den kan også installeres med en ekstern sensor op til 15 meter fra transmitter.

Kompatibilitet

XgardIQ giver dig som standard analog 4-20mA og RS-485 Modbus-signaler, og fås også med et valgfrit alarm- og fejlrelæ og HART-kommunikation. De omfattende outputmuligheder sikrer kompatibilitet med stort set alle kontrolsystemer fra gasdetektionspaneler, til PLC er, DCS og SCADA-systemer. Med HART-kommunikation kan du lave diagnostisk kontrol og vedligeholdelse med branchestandardiserede kommunikationsværktøjer enten på afstand eller lokalt i det farlige område.

Let og sikkert at bruge

XgardIQ har en belyst OLED-skærm der tydeligt viser gasniveau og detektorstatus selv i mørke områder. OLED-displayet gør det muligt at kontrollere status på et øjeblik og på afstand; XgardIQ styres med knapper. Den kræver altså ikke særligt værktøj som for eksempel en magnet. Nul- og kalibreringsfunktioner udføres via displayet og tastaturet, uden at der er behov for særlig arbejdstilladelse.

+Ve Safety

Crowcon’s unikke "+ ve Safety" funktion bekræfter at detektoren fungerer sikkert med et blåt LED lys og beskeder på displayet. Når detektoren fungerer sikkert, forbliver den blå lysdiode tændt, og så snart der registreres unormale driftsforhold, vil LED’ en blinke, og du vil kunne se en advarselsmeddelelse på skærmen. Det kan eksempelvis være ved uregelmæssige hændelser, der kan påvirke produktets integritet som temperaturpåvirkninger eller gaskoncentration over detektorens grænser. Det er begge situationer, der kan skade sensorens funktion, men vil forblive udiagnosticeret på konventionelle gasdetektorer.

Hændelsesloggen opbevarer alle alarm-, fejl- og vedligeholdelsesbegivenheder for at give en dig en omfattende historik på brugen af detektoren.

Enkel installation og vedligeholdelse

XgardIQ har smarte funktioner, der er med til at minimere den tid, som operatører skal tilbringe i et farligt område for at lave den rutinemæssig vedligeholdelse af detektorens funktioner. Sensormodulerne kan let udskiftes med én hånd uden nogen brug af værktøj eller særlige arbejdsprocedurer. Du kan også fjerne sensormodulet midlertidigt, for at udføre kalibrering og tests i et mere sikkert område.

Andre smarte funktioner er:

  • Universel sender, der er kompatibel med Crowcons komplette udvalg af sensorteknologier.
  • Mulighed for at lave en midlertidig, hurtig og enkel sikkerhedskontrol (Speedy Bump og Smart Bump) i stedet for en fuld kalibrering for at kontrollere, at sensorer er operationelle.
  • Automatisk påmindelse, når det er ved at være tid til en kalibrering, så du kan være rolig om at detektoren altid er operationel og præcis til enhver tid.
  • En sansefunktion, der automatisk registrerer, om styresystemet er 4-20mA korrekt indstillet.
  • Automatisk konfigurationsfunktion, der registrerer, når et sensormodul er tilsluttet og uploader den relevante gastype, rækkevidde, enheder og alarmniveauer.
Stationær gasdetektor, XgardIQ

Scroll to Top