Flamgard Plus

Stationær gasdetektor

Flamgard Plus er en ATEX godkendt stationær gasdetektor, der er egnet til brug eksplosionsfarlige områder i zone 1 og 2 (Exd). Kapslingen er lavet i rustfrit stål og har bevist sig funktionsdygtig i de hårdeste omgivelser.

Pellistor teknologi til overvågning af eksplosionsfarlige gasser

Den bruger gift-resistent pellistor teknologi, der er designet til at detektere eksplosionsfarlige gasser til stede i luften i koncentrationer, der ikke overstiger den nedre eksplosive grænse (LEL) for den gas, som detektoren er kalibreret til at måle. Flamgard er lavet til at overvåge eksplosionsfarlige gasser som kulbrinter og hydrogen og antændelige gasser og dampe inklusive flybrændstof og blyholdige benzindampe.

Nem betjening af Flamgard med magnet

Gasdetektoren betjenes nemt på det lokale display med tilhørende magnetstav. Det sparer dig for besværlige procedurer, som du normalvis skal følge, når du åbner en gasdetektor op. Du behøver ikke arbejdstilladelse til ”varmt arbejde” for at udføre kalibrereringer på Flamgard Plus. Det lokale display viser de aktuelle gaskoncentrationer i 0-100% LEL og dens aktuelle driftstilstand (normal, nul, eller kalibrering) og gør det nemt for dig at kalibrere på stedet.

Fleksible output muligheder i Flamgard

Flamgard Plus er drevet med en 24 V dc og er udstyret med et 4-20mA signal.

Se alle detaljer om Flmagard Plus på Crowcons hjemmeside her

Flamgard Plus gasdetektor
Flamgard Plus
flamgard plus gasdetektor skærm
Flamgard Plus fra siden

Scroll to Top