Førstehjælpskursus

Med et førstehjælpskursus får du grundig undervisning og vejledning i, hvordan du yder førstehjælp og hvad du skal være opmærksom på inden du går i gang. Kurset vil være både praktisk og teoretisk orienteret. Alle får mulighed for at prøve kræfter af med både hjertestartere og hjertelungeredning, og får undervisning i den viden, der ligger til grund for procedurerne. 

Vores certificerede instruktører har mange års erfaring, og tilretter undervisningen efter jeres behov og efter de gældende retningslinjer. Undervisningen foregår i jeres vante omgivelser på arbejdspladsen.

Førstehjælpskursus

Førstehjælp ved hjertestop (basisuddannelse)

Basisuddannelsen er for alle, og du behøver ikke nogen forhåndsviden, før du tager dette kursus. 

På kurset lærer du: 

 • Hvordan du undersøger bevidsthedstilstanden og identificere et hjertestop 
 • Hvornår du skal bruge en hjertestarter 
 • Hvordan du monterer og betjener en hjertestarter 
 • Hvordan du laver Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt (med og uden en hjertestarter) 
 • Sikkerhedsreglerne for brug af en hjertestarter 
 • Særlige situationer, du skal være opmærksom på, inden du bruger en hjertestarter. 

Alle vil få træning på træningsdukke både med og uden hjertestarter. 

Ved slutningen af kurset får alle kursusmateriale om førstehjælp og et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Kursusbeviset er gyldigt i 24 måneder. 

Varighed: 4 timer
Antal deltagere: 16 personer

Medborgerførstehjælp (funktionsuddannelse)

Medborgerkurset er en mere uddybende version af basisuddannelsen. Udover førstehjælp ved hjertestop lærer du førstehjælp ved ulykker og førstehjælp ved visse typer af akut opstået sygdom. Alle kan deltage. Kurset kræver ingen særlig forhåndsviden. 

Du lærer: 

 • Hvordan du undersøger bevidsthedstilstanden og identificere et hjertestop 
 • Om overlevelseskædens 4 punkter, som er en livsreddende procedure ved hjertestop 
 • Hvordan man laver Hjerte-Lunge-Redning til en person uden åndedræt 
 • Sikkerhedsreglerne for brug af en hjertestarter 
 • At montere og betjene en hjertestarter 
 • Hvornår og hvordan det er bedst at alarmere Beredskabet 
 • Den rigtige fremgangsmåde til genoplivning trin for trin 

Alle deltagere får træning på træningsdukke med og uden hjertestarter. 

Ved slutningen af kurset får alle kursusmateriale om førstehjælp og et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Kursusbeviset er gyldigt i 24 måneder. 

Varighed: 7 timer
Antal deltagere: 16 personer

Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

På opdateringskurset får du genopfrisket det, som du lærte på tidligere kurser. Du får genopfrisket dit kendskab til førstehjælp, og gør dig i stand til at yde førstehjælp ved hjertestop. 

Alle deltagere får træning med en træningsdukke, med og uden hjertestarter. 

Ved slutningen af kurset får alle kursusmateriale om førstehjælp og et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Kursusbeviset er gyldigt i 24 måneder. 

Kurset kan bruges som opdatering både til basisuddannelsen og til funktionsuddannelsen. 

Varighed: 4 timer
Antal deltagere: 16 personer

Book et førstehjælpskursus 

Du kan booke et enkelt førstehjælpskursus, eller du kan lave aftale, så du får regelmæssige opdateringskurser. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at en opdateringsuddannelse gennemføres for hver 24 måneder, så højst mulig førstehjælpskompetence opretholdes. 

Scroll to Top