Evakueringsøvelse

Evakueringsøvelse
INFO
Varighed: 1 time
Deltagerantal: Alle medarbejdere

Hvordan foregår evakueringsøvelsen?

Ved en evakueringsøvelse simulerer vi en nødsituation i din virksomhed for at teste jeres evakueringsprocedurer og lukke evt. huller i dem. Hvis I ikke har klart definerede procedurer vil vores instruktør indledningsvist definere procedurerne i samarbejde med jer.

En virkelighedsnær oplevelse

Øvelsen bliver som regel lavet efter aftale med en kontaktperson fra jeres virksomhed, men uden at resten af virksomheden. For at gøre oplevelsen så virkelighedsnær som muligt, bruger vi bananrøg, som er tilføjet en lugt, der minder om lugten fra en brand. Det giver en meget mere autentisk oplevelse af, hvordan man faktisk ville reagere i en nødsituation. Målet for evakueringsøvelsen, at alle når ud af bygningen inden der er gået 5 minutter.

Alle deltagere lærer:

  • Hvordan man alarmerer beredskabet.
  • Hvordan man iværksætter og forestår evakuerings- og alarmeringsprocedurer.
  • Om personsikkerhed og hvordan man sikrer at alle kommer ud af bygningen inden beredskabets ankomst.
  • Hvordan man slukker brande effektivt
  • Om generel personsikkerhed under en evakuering.

Efter øvelsen er slut vil vores instruktør evaluere, hvordan evakueringen er gået med de sikkerhedsansvarlige personer i din virksomhed. Det kan give anledning til forbedringer af evakueringsprocedurerne.

Evakueringsøvelser gør jer mere fortrolig med jeres beredskabsplan, og vi anbefaler, at man laver en evakueringsøvelse en gang om året.

Book en evakueringsøvelse

Scroll to Top