Evakueringsøvelse

Evakuering
INFO
Varighed: 1 time
Deltagerantal: Alle medarbejdere

Hvordan foregår evakueringsøvelsen? 

Ved en evakueringsøvelse simulerer vi en nødsituation på jeres arbejdsplads for at teste jeres evakueringsprocedurer. Hvis I ikke har klart definerede procedurer vil vores instruktør indledningsvist definere procedurerne i samarbejde med jer. 

Øvelsen bliver som regel lavet efter aftale med en kontaktperson fra jeres virksomhed, men uden varsel for resten af virksomheden. For at gøre oplevelsen så virkelighedsnær som muligt, bruger vi bananrøg, som er tilføjet en lugt, der minder om lugten fra en brand. Det giver en meget mere autentisk oplevelse af, hvordan man faktisk ville reagere i en nødsituation. 

Alle deltagere lærer: 

  • Hvordan man alarmerer beredskabet
  • Hvordan man iværksætter og forestår evakuerings- og alarmeringsprocedurer
  • Om personsikkerhed og hvordan man sikrer at alle kommer ud af bygningen inden beredskabets ankomst. 
  • Hvordan man slukker brande effektivt 
  • Om generel personsikkerhed under en evakuering

Tidsmæssigt er målet, at alle når ud af bygningen inden der er gået 5 minutter.  

Efter øvelsen vil konsulenten evaluere øvelsen med de sikkerhedsansvarlige personer i din virksomhed. 

Der er også mulighed for at lave opfølgning på øvelsen 1 gang om året. 

Book en evakueringsøvelse

Scroll to Top