Category: Brandslukning

Vidste du, at de nye lithium-slukkere allerede er på markedet?

Vidste du, at de nye lithium-slukkere allerede er på markedet?

Med den eksplosive udbredelse af nyt udstyr med lithium-batterier stiger brandrisikoen voldsomt. Det koster allerede samfundet mange penge, og nu skal vi have de nye specialslukkere ud, så vi kan minimere tab og tragedier. Få en af vores eksperter på besøg, så får du kvalificeret rådgivning.

Ilt er livsvigtigt – og livsfarligt

Ilt er livsvigtigt – og livsfarligt

Ilt er livsvigtigt – og livsfarligt!I disse Covid-19-tider læser vi meget om respiratorer, som heldigvis kan være med til at redde mange menneskeliv.Og brugen af medicinsk ilt er en vigtig vej til at hjælpe patienter med at fortsætte vejrtrækningen.Men ilt er også farligt ….. fordi blot en ganske lille lækage fra en utæt slange eller […]

Brandteknik “at your fingertips” – nu skal du ikke lede mere

Brandteknik “at your fingertips” – nu skal du ikke lede mere

Nu skal du ikke lede mere.Så nemt kan du nemlig nu finde alle de tekniske data og en lang række værdifulde informationer om brand- og sikkerhedsmateriel.En 36-siders ”bladrebog” med en lang række af vores datablade. Nemt, enkelt og lige til at hente.God læselyst.https://www.paperturn-view.com/?pid=Nzc77067

De farlige og giftige lithium-brande

De farlige og giftige lithium-brande

To helt nye lithium-brandslukkere kommer på markedet den 18. maj 2020.– Men hvad gør lithium-batterier så farlige?Et såkaldt termisk rush opstår, når batteriet udsættes for en stærk fysisk påvirkning, f.eks. et slag, en kollision eller hvis du taber et batteri, og den stærkt giftige hydrogenfluorid frigøres og gør både brandene og slukningsarbejdet meget kompliceret og […]

Godkendt ….. igen!

Godkendt ….. igen!

JA – godkendt igen!FORCE Technology har netop foretaget den årlige inspektion af vores Arbejdstilsynsgodkendte fyldestation og vores DS-certificerede værksted, og igen (!) i år fik vi godkendelse uden anmærkninger.Ved inspektionen bliver både alt vores udstyr tjekket, og bogføringen, inspektionsgrundlaget og manualerne gennemgået ligesom medarbejdernes kompetencer bliver bedømt.Som vi siger internt: ”Passed with flying colours!”

Plads til forbedring!

Plads til forbedring!

Under det årlige, pligtige DS-certificerede service-eftersyn støder vi på mange problemer, som f.eks. tomme brandslukkere, bortkommet udstyr, øjenskylleampuller, hvor sidste brugsdato er overskredet, hjertestartere med elektroder og batterier, der er udløbet, og af-og-til også slangeskabe, der gør det meget svært at gribe ind i en alvorlig brandsituation.
Heldigvis får kunderne altid en løsning fra vores service-teknikere. Det skete også hér. Efter at slangeskabet er blevet udskiftet opretholder virksomheden igen sin ibrugtagningstilladelse og kan lovligt fortsætte sin drift.

Ulovlig trykprøvning på slangevinder

Ulovlig trykprøvning på slangevinder Trykprøvning på slangevinde

Vi har gennem de seneste år lagt mærke til, at mange virksomheder får lavet trykprøvning på slangevinder ulovligt. Det skyldes måske, at der i mange år har været forskellige fortolkninger af lovgivningen  på området. I 2015 gjorde Sikkerhedsstyrelsen op med misfortolkninger med et brev til hele sikkerhedsbranchen. I brevet skrev de: Sikkerhedsstyrelsen vil derfor indskærpe overfor SikkerhedsBranchen, at de […]

Scroll to Top