Kulsyreslukker

Nu-swift, K5

Brandklasse B
Brandklasse C
Brandklasse E

Hvordan virker en kulsyreslukker?

En kulsyreslukker egner sig til at slukke brande af brandklasse B og C. Kulsyren er –79 °C, når det kommer ud af slukkeren, og slukker branden ved at absorbere ilten fra branden. Den er derfor også helt renlig, og leder ikke elektricitet.  

Kulsyreslukkeren egner sig godt til brug ved El tavler og større elektriske installationer, som f.eks. ladestationer. 

CO2-slukkere kan også klare små brande i brændbare væsker, men helst indendørs, hvor der ikke tilføres ny luft (ilt). Udendørs har kulsyreslukkere en meget begrænset slukkeeffekt. 

 

Ineffektive imod brande i træ, papir og tekstiler 

Det er vigtigt at vide, at kulsyreslukkere er helt ineffektive overfor brande i træ, papir, tekstiler, og dermed ikke egnede til kontormiljøer.

 

Brug kun kulsyreslukkere som supplerende brandbeskyttelse 

Vær opmærksom på at en kulsyreslukker aldrig bør være det eneste slukningsmiddel til stede på din arbejdsplads. Den egner sig kun til at slukke brande forårsaget af væsker eller gasser, og kan f.eks. Ikke slukke brande i træ, papir og pap.

Kulsyreslukker (CO2-slukker)

Få et indblik i brandklasser og de forskellige brandslukkertyper i vores Guide til brandslukkere➜

Få styr på regler om trykpøvning og eftersyn under Vejledning➜