Pulverslukker

Brandklasse A
Brandklasse B
Brandklasse C

Denne pulverslukker egner sig til at slukke brande af flest forskellige brandklasser og samtidig med er den også den nemmeste at bruge for en uøvet bruger. Pulverslukkeren er en af markedets mest effektive brandslukkere. Den har klare fordele, som giver dig større kontrol, når du skal slukke en brand.  

Kontakt Dansk Brandteknik ang. pulverslukker(e), samt andet professionelt udstyr til brandslukning for organisationer på 70 111 333 eller mail@danskbrandteknik.dk.

Tryg at bruge for den uøvede bruger

Denne pulverslukker har en lang rækkevidde, og det betyder, at du kan bekæmpe branden effektivt fra en lang afstand. Som uøvet bruger giver det dig en øget sikkerhed, så du kan holde lidt større afstand, når du skal slukke en brand. Pulverslukkeren har også en længere funktionstid end andre gængse brandslukkere. Det vil sige, at du har længere tid og dermed bedre mulighed for at slukke en brand.

Stor præcision & effektivitet

Med pulverslukkere er det afgørende, at pulveret rammer ilden direkte, for at branden kan slukkes ordentligt. Derfor har pulverslukkeren pulverpistolen placeret for enden af slangen, og det gør det meget lettere at ramme ilden præcist. Selve pulveret i denne slukker er af en hel særlig kvalitet. Pulverkornene er større i denne type pulverslukker end i pulverslukkere fra andre producenter.

Solid beholder med 10 års garanti

Pulverslukkeren har markedets mest solide beholdere. Den har tre gange så kraftig en stålplade som vores andre brandslukkere. Den har desuden en speciel hermetisk forsegling, der gør slukkeren upåvirkelig af temperaturskift, luftfugtighed, vibrationer og rystelser. Det betyder også, at den har en enormt lang levetid og derfor kommer den også med 10 års garanti.

Pulverslukker
tekniske specifikationer for pulverslukker

Få et indblik i brandklasser og de forskellige brandslukkertyper i vores Guide til brandslukkere➜

Ofte stillede spørgsmål ift. pulverslukkere

I det følgende kan du læse de ofte stillede spørgsmål som vi kan møde ang. pulverslukkere.

Hvad er en pulverslukker?

En brandslukker, der indeholder pulver (mono ammonium fosfat), som slukningsmiddel. Det er en særlig effektiv brandslukker ift. nogle typer af brande. Læs mere om det i vores brandslukkerguide.

Hvad er fordelen ved en pulverslukker ift. andre typer af slukkere i større organisationer?

Fordelen er uafhængig af organisationens størrelse. Det hele gælder også i en lille virksomhed: Pulverslukkeren er den brandslukker, der kan slukke flest brande, og den er den nemmeste at anvende for en uøvet bruger. Stor slukkeeffekt og godt kastelængde samt et bredt slukningsspektrum.

(Ulempe: Den griser voldsomt, og på kontorer, administrationer, institutioner m.m. skal der ikke installeres pulverslukkere, men derimod WaterMist (vandtåge) brandslukkere).

Hvilke lovkrav er der i ift. pulverslukkere og organisationer?

Der findes kun få direkte lovkrav om pulverslukkere (dog for benzinstationer og køkkener er pulverslukkere direkte nævnt, ligesom der er krav om pulverslukkere på biler til ADR-transporter (Farligt Gods transport)).

Det generelle lovkrav findes i Arbejdstilsynet bktg. om ”Faster arbejdssteders indretning”, hvor der står, at det er ledelsen ansvar, at der er det fornødne udstyr til førstehjælp og brandslukning. Der beskrives IKKE hvilken type brandslukker, der kræves.

Hvad er holdbarheden for en pulverslukker, og hvor ofte bør organisationer undersøge deres pulverslukkere?

En pulverslukker, der holdes forskriftsmæssigt vedlige har en levetid på in. 10 åpr, Brandslukkere af god kvalitet kan holde betydeligt længere.

Hvilket indhold kan jeg forvente, som er i en organisations pulverslukkere?

Det er altid: Mono ammonium fosfat – som egentlig er et gødningsmiddel. Det er helt uskadeligt for mennesker og dyr.

Hvilken pris kan jeg forvente at betale årligt ift. brandsikring af min organisation vha. pulverslukkere?

Man kan ikke brandsikre en virksomhed KUN med pulverslukkere. Der skal flere typer til, afhængigt af, hvilen type virksomhed, der er tale om.

Nogle virksomheder er mere brandfarlige end andre, så det er ikke muligt at give et konkret bud, men se nedenfor:

  • Vi hævder, at vi kan brandsikre enhver virksomhed med udstyr, der holder de næste 10 år, for under én dags driftsudgifter. Så vi taler ”peanuts”.
  • De fleste virksomheder bruger væsentligt mere på kaffe end på brandsikring.
  • Som en tommelfingerregel, kan vi brandsikre en virksomhed for langt under 1 krone om dagen pr. medarbejder. 

Ingen investering: Vi udlåner udstyret og holder det forskriftsmæssigt vedlige for under 1 krone/dag/medarbejder.

Pulverslukker som vi foretager eftersyn af og sikrer at du overholder lovkrav

Kontakt Dansk Brandteknik på:

 

70 111 333

mail@danskbrandteknik.dk

Scroll to Top