Kulsyreslukker (CO2-slukker)

Brandklasse B

God til større elektriske installationer

En kulsyreslukker (også kaldt CO2-slukker) egner sig til at slukke brande af brandklasse B. Brandslukkeren leder ikke elektricitet og egner sig derfor godt til brug ved El-tavler og større elektriske installationer, som f.eks. ladestationer.

Ren slukningsproces

Det aktive slukningsmiddel er, som navnet indikerer, kuldioxid (CO2), der er ca. 50% tungere end atmosfærisk luft, og skaber en ”kulsyresne” ved fordampning i fri luft. Kulsyresneen fortrænger med dens vægt kortvarigt den atmosfæriske luft fra brandstedet og slukker på den måde branden. Det betyder, at den er ineffektiv til udendørs brug, hvor der konstant vil være tilførsel af ilt. Kulsyresneen har en minustemperatur på under 70 °C og må derfor aldrig rettes mod andre personer.

Kulsyreslukker som supplerende brandbeskyttelse

En kulsyreslukker egner sig kun til at slukke brande i væsker, gasser eller brande forårsaget af el, og kan f.eks. ikke slukke brande af klasse A (træ, papir og pap), som de fleste kontormiljøer har meget af. Derfor bør kulsyreslukkere aldrig være den eneste type brandslukker, der er til stede i kontormiljøer.

 

Kulsyreslukker (CO2-slukker)

Tømningstid:

Slukkeeffekt:

Rækkevidde:

Temperaturområde:

Vægt:

Højde:

Bredde:

Dybde:

 

15 sek 

89B

2,5 m

-20 - +50 °C

13,5 kg

66 cm

29 cm

16 cm

Scroll to Top