Brandslukker

En brandslukker er det absolut mest anvendte brandslukningsudstyr. Den gør dig i stand til at gribe ind og slukke en brand, inden branden bliver for voldsom, og brandvæsnet bliver nødt til at rykke ud. Vores brandslukkere er blandt de bedste på markedet. Vi har nøje udvalgt brandslukkerne efter deres effektivitet, kvalitet og miljøvenlighed.

Find den rette brandslukker til erhverv eller statslige organisationer

Er du i tvivl om, hvilke brandslukkere du skal bruge, og hvor mange der er nødvendige? Vi har lavet en online guide til brandslukkere, som giver dig et overblik over brandklasser, brandslukkertyper og retningslinjer for placering.

 

Brandklasse A
Brandklasse B
Brandklasse C
 • Nem at bruge for uøvede
 • Slukker flest brandklasser
 • Sikker over for elektrisk spænding
Brandklasse A
 • Bedst til kontormiljøer
 • Bedre end traditionel vandslukker
 • Testet på spændinger op til 35.000 V
Kulsyreslukker, CO2-slukker, Brandslukker
Brandklasse B
 • God til elektriske installationer
 • Sikker mod elektrisk spænding
 • Meget renlig slukning
Friture Brandslukker
Brandklasse A
Brandklasse E
Brandklasse F
 • God til erhvervskøkkener
 • Slukker effektivt friturebrande
 • Egner sig til klasse A og E
Brandklasse A
 • God til plejehjem, skoler og detailhandel
 • Destilleret vand til skånsom slukning
 • Rustfrit stål og lang levetid
Brandslukker til bil
Brandklasse A
Brandklasse B
Brandklasse C
Brandklasse E
 • Kræver ikke trykprøvning
 • Slukker flest brandklasser
 • Sikker over for elektrisk spænding

Ofte stillede spørgsmål ift. brandslukkere til erhverv og offentlige organisationer

Tak fordi du læser med hos Dansk Brandteknik. Hvis du har behov for hjælp til at finde den rette brandslukker til din organisation, så ring på telefon 7011 1333 eller send en mail på mail@danskbrandteknik.dk. Her kan du læse de ofte stillede spørgsmål ift. jeres brandslukker(e).

Hvad er en brandslukker, og hvorfor skal vores organisation anskaffe os brandslukkere?

En brandslukker er førstehjælpsudstyr. Den står parat ”på stedet”, og kan bruges omgående, når der opstår en brand. Alle kan bruge brandslukkerne, som i dag er både overordentlig brugervenlige og samtidig effektive.

 

I de første fem minutter er branden din, og derfor skal du kunne sætte ind med hurtig brandslukning, og dér er brandslukkeren uundværlig.

Arbejdstilsynet kræver, at der findes brandslukningsudstyr på arbejdspladsen, og det giver rigtig god mening at sikre sig et effektivt selvforsvar.

Har du behov for hjælp til at finde den rette brandslukker til din organisation? Så ring på telefon 7011 1333 eller send en mail på mail@danskbrandteknik.dk.

Hvorfor findes der forskellige typer af brandslukkere, og hvilken skal vores organisation vælge til professionelt brug?

En brand er ikke bare en brand. Der er stor forskel på, om det er f.eks. benzin, gas eller papir, der brænder, og derfor findes det forskellige slukningsmidler, som hver især er egnet til netop den ene eller den anden type af brand. Derfor er en risikanalyse vigtig.

 

I adminstraive områder er WaterMist-slukkeren det rigtige valg. Den er skånsom og markedets mest miljøvenlige brandslukker (indeholder destilleret vand).

 

Hvilke brandslukkere skal vi vælge til de biler vi har i firmaet?

ABC-pulverslukkeren er den mest alsidige brandslukker på markedet, og samtidig den nemmeste at anvende for en uøvet bruger. I bilen bør der altid være en professionel pulverslukker, og det skal være en slukker af industriel kvalitet, fordi den er udsat for mange rystelser, vibrationer og store temperaturskift m.m. Til gengæld holder den nok længere end bilen.

 

Hvornår er en CO2 brandslukker særligt anvendelig ift. erhverv?

CO2-slukkere – eller kulsyreslukkere – er specielt egnet til beskyttelse af el-tavler og store el-installationer. Derudover kan den slukke små brande i brandfarlige væsker.

 

OBS! Det almindelige el-udstyr på f.eks. et kontor skal slukkes med WaterMist-slukkere, fordi CO2-slukkeren ikke kan slukke pap, papir, tekstiler, som altid findes i en administration. Det slukker WaterMist-sukkeren til gengæld effektivt, og samtidig er den sikker overfor elektrisk spænding op til 35.000 volt.

 

Hvornår kan en lithium brandslukker være god at benytte?

Lithium-batterier er en ny og dybt alvorlig brandrisiko. Der findes i dag lithium-batterier på alle arbejdspladser, både i form af it-udstyr, el-stablere, el-trucks, el-værktøj og selvfølgelig el-biler og el-cykler. Brande i lithium-batterier er voldsomt giftige og svære at slukke; derfor kræves der specielt slukningsudstyr til disse farlige brande.

 

Hvornår er en brandslukker med vand fordelagtig?

Vandslukkeren er egnet til at slukke brande i træ, pap, papir, tekstiler og andre glødedannende materialer. Vandstrålen forlader slukkeren med en hastighed på over 100 km/timer, og vigtige papirer og dokumenter kan blive ødelagt af slukningsvandet. Derfor er WaterMist-slukkeren et langt bedre valg på f.eks. et kontor, et reklamebureau eller advokat- og revisionskontor.

 

Forsigtighed ved elektrisk spænding!

 

Hvilke regler er der for brandslukkere når det gælder erhverv?

EU har fastlagt en standard for håndildslukkere - som brandslukkere kaldes i standardsprog.

 

EN3 (EuropaNorm nr. 3 – JA – det var én af de allerførste standarder i Europa).

 

I Danmark hedder den DS/EN-3, fordi den er ophøjet til dansk standard og derfor kan du på dine brandslukkere se, at de er typegodkendt med et DS/EN-3 nummer.

 

Når brandslukkeren er typegodkendt og kommer på markedet, så overtager en ny standard (DS 2320) selve vedligeholdelsen.

 

Hvordan sikrer vi os i organisationen, at de brandslukkere vi har liggende overholder alle regler og lovkrav?

Det kræver en brandteknisk risikoanalyse at vurdere, om brandslukkerne er egnet til de risici, der findes på stedet. Det gælder både typen (altså slukningsmidlet) størrelsen, placeringen og afmærkningen. Denne risikoanalyse fortæller også, om myndighedernes krav er overholdt – og samtidig fører den til en snak om forsikringsforholdene, så det hele er i bedste stand.

 

Hvorfor er der regler for placering af brandslukker?

Arbejdstilsynet stiller krav om, at der på arbejdspladsen findes det fornødne udstyr til førstehjælp og brandbekæmpelse. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre overholdelse af disse krav.

 

Men det er branchens råd og også forsikringsselskabernes krav/anbefalinger, der mere specifikt fortæller, hvor der skal placeres brandslukkere og stiller krav til størrelse og type.

 

Generelt kan man slå fast, at brandslukkerne skal indeholde minimum 6 kg. eller 9 liter

(CO2-slukkeren dog kun 5 kg).

 

Men ofte er den rigtige løsning at vælge en større model, fordi prisforskellen er minimal og slukningseffekten massivt større.

 

Er der forskel på pris ift. køb af brandslukker?

Som ved alle andre produkter, er der forskel på brandslukkere … det er det samme som med biler. Der er stor forskel på en Trabant og en Mercedes, og med brandslukkerne taler vi om en ulykke, så hvilken bil vil du helst sidde i i en ulykke?

 

Sådan er det også med brandslukkere. Der er stor forskel på den effektive tømningstid, som er meget vigtigt for en uøvet bruger, og stor forskel på slukkeeffekten (hvor stor en brand, kan den slukke?) og på slukningsspektret (hvilke typer af brande kan den slukke?).

 

Derfor er rådgivning om valg af udstyr helt afgørende for at investeringen er optimal.

 

Er det dyrt at købe brandslukkere?

Vi taler om småpenge, når en virksomhed eller institution skal brandbeskyttes. En række undersøgelse viser, at det oftest koster under 1 krone om dagen pr. medarbejder, i mange tilfælde endda kun 25 øre. Og det kan betyde virksomhedens overlevelse at brandmateriellet er i orden og på plads. Erfaringerne viser at mere end halvdelen af de virksomheder, der får en alvorlig brand lukker inden for 3 år, uanset hvor godt forsikret de var.

 

Hvilken brandslukker skal vi vælge, hvis vi ønsker brandslukkere på under 2 kg i vores organisation?

Man kan ikke brandbeskytte hverken en virksomhed eller en institution, et landbrug eler andet med små slukkere. Indholdet skal være minimum 6 kg. – og ofte er anbefalingerne at vælge større brandslukkere.

 

Og det nytter ikke at placere flere små f.eks. i stedet for de store og slagkraftige slukkere.

 

Tal med en specialist, så bliver brandbeskyttelsen rigtig.

 

Hvad bør vi gøre ved de gamle brandslukkere vi har liggende i vores organisation?

Nogle brandmaterielfirmaer tager imod brugt/udgået udstyr. Ellers kan de afleveres på genbrugsstationer.

 

Dansk Brandteknik sikrer – som den eneste – at alt kasseret materiel bliver sendt til ISO-certificeret genindvinding, for på den måde at spare på jordens ressourcer.

 

Hvilken brandslukker skal vi i vores organisation vælge, hvis vi ønsker brandslukkere, der er nemme at benytte?

I alle administrative områder, som kontorer, tegnestuer, showrooms, arkiver og mange andre steder er WaterMist-brandslukkeren det rigtige valg.

Den fint forstøvede slukningståge nedkæmper effektivt branden og efterlader et minimum af ødelæggelse.

 

Samtidig er den markedets mest klimavenlige brandslukker, fordi den indeholder destilleret vand i en rustfri beholder. Renere kan det ikke blive.

 

Hvilken brandslukker er ideel til brand på personer, hvis der udbryder brand i vores organisation?

Er der ild i en person, så spiller slukningsmidlet ingen rolle. Det handler om hurtigt at få slukket med den nærmeste brandslukker. Der er ikke tid til at overveje, hvilken slukker, man skal bruge. Det handler om sekunder.

 

Hvilken brandslukker er ideel til min organisations elektronik og computere?

WaterMist-brandslukkeren er det rigtige valg, fordi den effektivt slukker branden i IT-udstyret og samtidig slukker sekundære brande i f.eks. træ, papir, stof som altid findes i nærheden.

 

WaterMist-brandslukkeren har passeret en test imod 35.000 volt for at give brugeren den størst mulige sikkerhed i en brandsituation.

 

Hvilke brandslukkere anbefales til en brand i en benzinmotor?

Brande i brandfarlige væsker er ofte voldsomme, og hér kræver det både lang rækkevidde og stor slukkeeffekt, så ABC-pulverslukkeren er den rigtige løsning til denne type brande. Og her giver pulverskyen også en god beskyttelse mod den stærke strålevarme fra branden.

Husk hvis du har brug for hjælp til at finde den rette brandslukker til din organisation, så er du altid velkommen til at ringe på telefon 7011 1333 eller send en mail på mail@danskbrandteknik.dk.

 

Scroll to Top