Varslingsanlæg

AVA-anlæg

Hvornår skal du bruge et varslingsanlæg?  

Varslingsanlæg bliver nogle gange krævet af bygge- og brandmyndigheder, når nye bygninger opføres afhængig af hvordan bygningen skal anvendes. Det gælder ofte steder hvor der kommer mange besøgende. 

Bygge- og brandmyndigheder stiller ofte krav om installation af AVA- og eller ABA-anlæg i nybyggeri.  

Talevarsling eller sirener 

AVA-anlæg kan fås med almindelige sirener og/eller med talevarsling. Talevarsling giver de tilstedeværende instrukser om evakuering af bygningen, og giver en mere effektiv og roligere evakuering end sirenerne gør. Talevarslingen har også den fordel, at de kan bruges som almindelige højtalere til musik eller til at dele en meddelelse med de tilstedeværende i bygningen.

Hvordan fungerer et varslingsanlæg?  

Varslingsanlæg fås i flere konstellationer:  

Den simple version: Intern varsling 

Den simpleste version er intern varsling med manuel aktivering. Den består typisk af alarmer og alarmtryk, som aktiverer alarmerne ved manuelt tryk. Alarmtrykkene vil altid have instruks om tilkaldelse af brandvæsnet.

Udvidelse 1: Detektorer 

Den interne varsling kan udbygges med detektorer, som vil aktivere alarmerne automatisk så snart en brand detekteres.  I modsætning til ABA-anlægget skal Brandvæsnet stadig tilkaldes manuelt.  

Udvidelse 2: Forbindelse til Brandvæsen 

AVA anlægget kan yderligere udbygges med en forbindelse til Beredskabet, så du får en kombineret AVA/ABA-løsning med både sirener og/eller talevarsling og signal til Beredskabet.  

Det manuelle alarmtryk, er også nyttigt i andre nødsituationer, hvor det er nødvendigt at evakuere alle ud af bygningen som f.eks. under en bombetrussel.  

Det manuelle alarmtryk, er også nyttigt i andre nødsituationer, hvor det er nødvendigt at evakuere alle ud af bygningen som f.eks. under en bombetrussel.  

Vedligehold af varslingsanlæg  

Med en serviceaftale eller lejekontrakt hos os, sørger vi for, at dit AVA-anlæg bliver vedligeholdt, tilrettet og repareret efter behov.

Overvejer du at anskaffe dig et varslingsanlæg? Vi kan hjælpe dig med vejledning, installation og vedligehold af varslingsanlæg.

Scroll to Top