Varslingsanlæg

AVA-anlæg

Hvornår skal du bruge et varslingsanlæg?

Varslingsanlæg bliver nogle gange krævet af bygge- og brandmyndigheder. Myndighedernes afgørelse baseres på bygningens konstruktion og virksomhedens art. Det kan for eksempel være i et storcenter, hvor der kommer mange besøgende, der ikke nødvendigvis kender stedet særlig godt.

Du kan læse mere om kravene i Bygningsreglementet hér.

Talevarsling eller sirener

AVA-anlæg kan fås med almindelige sirener og/eller med talevarsling. Talevarsling giver de tilstedeværende instrukser om evakuering af bygningen, og giver en mere effektiv og roligere evakuering end sirenerne gør. Talevarslingen har også den fordel, at de kan bruges som almindelige højtalere til musik eller til at dele en meddelelse med de tilstedeværende i bygningen.

Hvordan fungerer et varslingsanlæg?

Varslingsanlæg fås i flere konstellationer:

Den simple version: Intern varsling

Den simpleste version er intern varsling med manuel aktivering. Den består typisk af alarmer og alarmtryk, som aktiverer alarmerne ved manuelt tryk. Alarmtrykkene vil altid have tydelige instrukser på sig om tilkaldelse af brandvæsnet.

Udvidelse 1: Detektorer

Den interne varsling kan udbygges med detektorer, som vil aktivere alarmerne automatisk så snart en brand detekteres.  I modsætning til ABA-anlægget skal Brandvæsnet stadig tilkaldes manuelt. 

Udvidelse 2: Forbindelse til Brandvæsen

AVA anlægget kan yderligere udbygges med en forbindelse til Beredskabet, så du får en kombineret AVA/ABA-løsning med både sirener og/eller talevarsling og signal til Beredskabet.

Det manuelle alarmtryk, er også nyttigt i andre nødsituationer, hvor det er nødvendigt at evakuere alle ud af bygningen som f.eks. under en bombetrussel.

 Overvejer du at anskaffe dig et varslingsanlæg? 

Scroll to Top