ARS-anlæg

Automatisk rumslukningsanlæg (inergen anlæg)

Hvornår skal du bruge et ARS-anlæg?   

Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg), er som navnet indikerer, et anlæg, der er i stand til at slukke en brand så snart den detekteres. Det bruges ofte i lokaler med særligt værdifuldt indhold som f.eks. serverrum, datacentre, kontrolrum, arkiver og museer, hvor man ønsker hurtig brandslukning og vil undgå at slukningsmidlet ødelægger værdierne. Anlæggene fås også i en version, der er lavet til rum, hvor ingen mennesker opholder sig, som f.eks. motorrum. 

Hvordan virker et ARS-anlæg? 

Rumslukningsanlægget virker kort fortalt ved at sænke iltniveauet i lokalet med såkaldte inertgasser, som består af luftarterne nitrogen, argon og kuldioxid. Med andre ord kvæles ilden fordi den mangler ilt. Der vil stadig være tilstrækkelig ilt til, at du uden problemer kan trække vejret i et rum, hvor et ARS-anlæg er aktiveret. Det tager maksimalt 60 sekunder for et ARS-anlæg at slukke en brand i et lokale. Rummet skal være så tæt at koncentrationen af den inerte gas skal kunne opretholdes i min. 15 minutter.

ARS-anlæg, Ingergen Anlæg

Kombinationer med andre systemer

Rumslukningsanlæg kan kombineres med et ABA-anlæg eller et aspirationsanlæg. Kombineret med et aspirationsanlæg får du en løsning, hvor en potentiel brand detekteres og forhindres hurtigt. Det giver en optimal sikkerhed helt uden, at du behøver at foretage dig noget.   

Komponenter i et ARS-anlæg   

  • Kontrolpanel    
  • Detektorer (røgdetektorer eller aspirationsdetektor)  
  • Udløsertryk    
  • Alarmtableauer    
  • Trykflasker med inertgas   
  • Trykaflastningsspjæld 
  • Manifold (når du har mere end en flaske) 

Faktaboks

Ild kræver ca. 14,2 % ilt i atmosfæren for at kunne næres  

Mennesker kræver ca. 11,9 % ilt i atmosfæren for at kunne trække vejret.   

ARS-anlægget reducerer iltniveauet i atmosfæren til ca. 13,1 % 

Scroll to Top