ABDL-anlæg

Automatisk Branddørslukning

Hvornår skal du bruge ABDL-anlæg?

ABDL-anlæg bruges, når man gerne vil holde branddøre åbne. Branddøre er en del af den passive brandsikring, som i dag er et lovkrav, og tænkes med ind i alle nye bygninger. Den passive brandsikring har til formål at forsinke en brands spredning, så tilstedeværende personer får bedre mulighed for at evakuere bygningen sikkert.

Det kræver særlige vægge og branddøre for at opnå den effekt. Derfor er branddøre selvlukkende, og må aldrig holdes permanent åbne med f.eks. en dørstopper.  Ønsker du alligevel at holde døren åben af praktiske årsager, er det muligt med et ABDL-anlæg. Det kan f.eks. være en fordel steder hvor der frekventerer mange mennesker i løbet af en dag, som for eksempel hospitaler, restauranter og hoteller.

Hvordan fungerer et ABDL-anlæg?

Anlægget har to holdemagneter, som fastholder branddøren i åben position, så man frit kan gå gennem. Så snart en røgdetektor identificerer en brand, aktiveres anlægget, strømmen til holdemagneterne afbrydes og døren lukker automatisk.

Et ABDL-anlæg består som minimum af:

  • Central
  • 2 røgdetektorer
  • Dørlukker
  • Holdemagneter
ABDL anlæg

Kontakt

Kontakt os for at få personlig vejledning, projektering eller service på dit allerede installerede ABDL-anlæg.

Scroll to Top