ABDL-anlæg

Automatisk Branddørslukning

Hvornår skal du bruge ABDL-anlæg?  

Der har nu i mange år været en lovgivning om passiv brandsikring i bygninger. Passiv brandsikring er, når man bygger en bygning med brandceller og brandsektioner. Deres formål er at forsinke en brands spredning, så tilstedeværende personer får mulighed for at evakuere bygningen sikkert i tide. 

Det kræver nogle særlige vægge og branddøre for at opnå den effekt. Derfor er branddøre selvlukkende, og må aldrig holdes permanent åbne med f.eks. en dørstopper.  Ønsker du alligevel at holde døren åben af praktiske årsager, er det muligt med automatisk branddørslukning. Det kan f.eks. være en fordel i hospitaler, restauranter og hoteller.

Hvordan fungerer et ABDL-anlæg?  

Automatisk branddørslukning bruges, når der er behov for at holde en branddør åben af praktiske årsager. Anlægget har to holdemagneter, som fastholder branddøren i åben position, så man frit kan gå gennem. Så snart en røgdetektor identificerer en brand, aktiveres anlægget, strømmen til holdemagneterne afbrydes og døren lukker automatisk. 

Et ABDL-anlæg består som minimum af:  

  • Central 
  • 2 røgdetektorer 
  • Dørlukker 
  • Holdemagneter  

 

Vedligehold af ABDL-anlæg  

ABDL-anlæg skal efterses en gang årligt og i nogle tilfælde kan Beredskabet kræve at en el-installatør efterser anlægget og laver en attest til Beredskabet om anlæggets tilstand. 

Dansk Brandteknik a.s. er autoriseret el-installatør og laver serviceeftersyn på alle kendte fabrikater, som sælges i Danmark.

 

Kontakt

Kontakt os for at få personlig vejledning, projektering eller service på dit allerede installerede ABDL-anlæg.

Scroll to Top