ABA-anlæg

Automatisk Brandalarmanlæg

Hvornår skal du bruge et ABA-anlæg? 

Når nye bygninger opføres stiller bygge- og brandmyndigheder, med udgangspunkt i Bygningsreglementets ofte krav om, at et ABA-anlæg skal installeres. Andre gange vælger virksomheder på eget initiativ at få det installeret for øge sikkerheden. Ønsket om øget sikkerhed kan også komme fra dine egne kunder, der gerne vil sikre deres værdier i din virksomhed.

Når brandalarmeringsanlæg er påkrævet fra bygge- og brandmyndigheder vil det altid være forbundet direkte til Brandvæsnet, som automatisk vil få signal, når der detekteres en brand i din bygning. Det betyder, at Beredskabet hurtigt kan rykke ud, slukke branden og evt. bistå med evakuering. Når du frivilligt får installeret et ABA-anlæg, vælger du selv, om du vil have dit anlæg forbundet til Brandvæsnet.

Sådan fungerer et ABA-anlæg 

Et ABA-anlæg (forkortet af Automatisk Brand Alarmering) er et brandalarmsystem. Det består typisk af et kontrolpanel en række detektorer, alarmer, alarmtryk, flash og orienteringsplaner.

Detektorer 

Detektorerne kan være af forskellig type, og bestemmes ud fra dine ønsker om f.eks. reaktionstid og eventuelle hensyn til omgivelser og miljø på arbejdspladsen. De mest almindelige detektorer er adressérbare optiske detektorer.  

Alarmtryk

Alarmtrykket er til manuelt at aktivere anlægget, og kan også bruges i andre typer nødsituationer, hvor man ønsker at evakuere bygningen hurtigt. På et myndighedskrævet ABA-anlæg vil alarmtrykket altid sende direkte signal til Beredskabet, når du trykker på det.

Alarmer 

I bygningen kan du få 3 forskellige typer alarmer i dit ABA-anlæg: sirener, talevarsling eller optiske alarmer (flash alarm). Når vi hjælper dig med at sammensætte dit anlæg, tager vi bl.a. højde for arbejdets natur, støjniveau og lokalernes størrelse og opdeling.

Kontrolpanel, flash og orienteringsplan

Der vil altid være en rød flash alarm på facaden, som hjælper Brandvæsnet med at finde frem til den indgang, hvor jeres kontrolpanel og orienteringsplaner befinder sig. Ved hjælp af de to elementer kan Brandvæsnet hurtigt få et overblik og lokalisere branden i jeres bygning.

Kombinationer med andre typer anlæg

Brandalarmanlægget kan styre andre brandsikringsanlæg som ABDL-anlæg, varslingsanlæg, brandventilation og rumslukningsanlæg. Det kan også modtage alarmsignal fra f.eks. et automatisk sprinkleranlæg eller et automatisk rumslukningsanlæg.

Projektering og vedligehold af ABA-anlæg  

Fordi et ABA-anlæg har direkte signal til Beredskabet, stilles der også nogle højere krav til vedligehold. Derfor er det vigtigt, at du udpeger en driftsansvarlig for den daglige drift af ABA-anlægget. Den driftsansvarlige skal gennemføre et særligt kursus for drifts- og vedligeholdelsesansvarlige af ABA-anlæg.

Det er et krav, at ABA-anlægget får et serviceeftersyn en gang om året, hvor der laves funktionstest af en certificeret virksomhed. Udover det årlige serviceeftersyn, skal du også lave en aftale med et akkrediteret inspektionsselskab (DBI eller RMG) som på vegne af myndighederne kontrollerer at dit anlæg bliver efterset som det skal, og at der er en driftsansvarlig, som har kompetencer til løfte opgaven.

Vi er DBI-certificeret ABA-installatør, og kan sammensætte et ABA-anlæg ud fra jeres behov og ønsker. Vi sørger altid for at undervise en driftsansvarlig i at betjene de anlæg, som vi installerer. Med en serviceaftale eller lejekontrakt hos os, sørger vi for at dit ABA-anlæg bliver vedligeholdt, tilrettet og repareret efter behov.

ABA-anlæg

Overvejer du at anskaffe dig et ABA-anlæg?

Vi kan hjælpe dig med vejledning, installation og vedligehold.

Scroll to Top